Nasi partnerzy

opublikował: administrator

15.07.2015

Szkoła nie mogłaby funkcjonować bez życzliwych ludzi. Chcemy podziękować darczyńcom, którzy wspierają Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Szczecinie w wielu działaniach.

Instytucje wspierające

początek strony...

Statut PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie

opublikował: administrator

31.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 Dyrektora PSM I stopnia w Szczecinie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

początek strony...

Misja PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie

opublikował: administrator

25.08.2012

  • Nasza Szkoła:
  • - kształci i wychowuje w zakresie edukacji artystycznej przyszłych profesjonalnych muzyków oraz świadomych odbiorców sztuki
  • - ucząc w systemie indywidualnej gry na instrumentach promuje wspólne muzykowanie w zespołach i chórze
  • - rozwija osobowość, wrażliwość estetyczną i otwartość społeczną
  • - uczy kreatywności, systematycznej pracy, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole
  • - organizuje warsztaty i spotkania z mistrzami w dziedzinie muzyki
  • - umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami szkół muzycznych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

:: koncepcja pracy szkoły na lata 2012 - 2015...

początek strony...

Praca sekretariatu Szkoły w czasie wakacji

opublikował: administrator

10.07.2015

Uprzejmie informujemy, iż w czasie wakacji sekretariat szkoły nie będzie czynny od 6.07.2015 do 24.07.2015r. W pozostałe dni, tj. od 29 czerwca 2015 do 3 lipca br. oraz od 27 lipca do 28 sierpnia 2015 r. sekretariat pracuje od godz. 8.00 do 16.00

początek strony...

Muzyczne bajki grajki

opublikował: administrator

10.07.2015

Zakończyliśmy I część w IV edycji projektu Muzyczne Bajki Grajki, odbywającego się w trzech etapach w roku 2015. . Audycje muzyczne wzbogaciły ofertę edukacyjną placówek przedszkolnych i szkół ogólnokształcących w zakresie kulturowym, muzycznym. Poprzez uczestnictwo w nich, dzieci mogły poznawać pasje zawodowe muzyków i ich sylwetki, rozszerzyć znajomość repertuaru od rozrywkowego do klasycznego, słuchać muzyki na żywo. W formach zabawowych poznawały tajniki muzycznej edukacji, przyswajały ważne wiadomości o instrumentach i formach muzycznych, rozróżniały barwy, nastrój linii melodycznej, uczyły się tworzenia akompaniamentu i wiodącej linii melodycznej z wykorzystaniem instrumentarium C.Orffa i dzwonków diatonicznych. Aktywnie uczestniczyły w konkursach i grach muzycznych, mających na celu ugruntowanie usłyszanych wcześniej informacji.

Jednak przestronność gościnnych wnętrz Trafostacji Sztuki pozwoliło realizować zadanie z rozmachem – jednocześnie w jednej audycji mogło uczestniczyć aż 160 dzieci wraz z opiekunami, co pozwoliło na znaczące zwiększenie liczebności dzieci i ogólną dostępność dla wychowanków placówek edukacyjnych.

Etap I

1. 13.04.2015 r. godz. 10:00 i 11:30 Muzyczne Bajki – Grajki część I „Gra na 5”

2. 27.04.2015 r. godz. 10:00 i 11:30 Muzyczne Bajki – Grajki część II „Wielcy kompozytorzy i ich hity”

Zakładamy, iż kolejne części w tej edycji zadania pozwolą już kontynuować nasz projekt w nowo oddanej siedzibie szkoły, po gruntownym remoncie, co zwiększy atrakcyjność obiektu, a tym samym będzie można w prelekcjach opowiadać historię zabytkowego budynku szkoły. Pozwoli to na urozmaicenie tematyki audycji i uatrakcyjni przekaz słowny.

Konkursy muzyczne: znajomość instrumentów muzycznych, wymienianie znanych kompozytorów. Skojarzenia kompozytorów z czasem i znanym repertuarem.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem podmiotów wykonujących poszczególne działania.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania Terminy realizacji poszczególnych działań Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

1. Realizacja projektu, przeprowadzenie 4 tematycznych audycji muzycznych, udział 7 placówek edukacyjnych Szczecina, uczestnictwo 600 dzieci. Jednorazowo wzięło udział w audycji około 150 dzieci. 01.03.-27.04.2015

3. Opis osiągniętych rezultatów.

Projekt ten jest rozszerzeniem oferty szkoły i pomyślany został jako cykl audycji muzycznych pod wspólnym tytułem „Muzyczne bajki-grajki”, gdzie każda audycja ma swój temat przewodni. Audycje w IV edycji tego projektu skierowane są do dzieci starszych przedszkolnych grup wiekowych oraz do dzieci szkół podstawowych klas I-IV. Celem audycji jest rozbudzanie dziecięcej wyobraźni, przekazywanie piękna muzyki i wartości estetycznych poprzez dźwięki bajkowych melodii, także z podstawowymi elementami wiedzy muzycznej, z wyjaśnieniem i opisem. Całość projektu łączy odkrywanie i rozbudzanie pasji począwszy od najmłodszego człowieka, po dorosłe osoby. Muzycy opowiadają historie swoich pasji i próbują zaszczepić w dzieciach przekonanie, że przyszłość każdego z nas zależy od nas samych, a z pasją życiową łatwiej osiągnąć sukces. Opowiadają o swoich osobistych sukcesach artystycznych, dzieląc się z młodym słuchaczem anegdotami i zabawnymi historiami życiowymi.

1.W prosty, przystępny i ciekawy sposób dzieci dowiedziały się o formach muzycznych, elementach dzieła muzycznego, instrumentach i zależnościach miedzy sobą. Wszystkie te informacje stanowią podstawowe wiadomości, niezbędne do dalszego poznawania tajemnic muzyki. Praktycznie pokazane zostały możliwości poszczególnych instrumentów solo i w zespole. Zaproponowaliśmy zróżnicowane instrumentarium począwszy od instrumentów dętych blaszanych(trąbki, puzon, waltornia, tuba), instrumenty dęte drewniane(flet), instrumenty smyczkowe i klawiszowe(fortepian, wiolonczela, altówka). Dobór repertuaru został szczególnie przemyślany, by poprzez melodyjną, bajkową, ilustracyjną muzykę pokazać jak najwięcej szczegółów i zainteresować młodego słuchacza.

. Wiele dzieci zainteresowanych było nauką na wybranym instrumencie, który najbardziej się podobał. Prezentowały także swoje umiejętności muzyczne poprzez aktywność ruchową podczas zajęć, śpiew, popisywanie się znajomością tematyki.

3.Przewidzieliśmy drobne upominki dla dzieci, by na długo w ich pamięci pozostały miłe wspomnienia i dużo potrzebnych wiadomości. Stanowiły one nagrody uczestnictwa w konkursach muzycznych, zagadkach.

4.By również włączać dzieci do aktywnego uczestnictwa ruchowego w zajęciach, zaproponowaliśmy szereg zabaw kształtujących niezależność ruchową kończyn, podzielność uwagi w wykonywaniu różnych zadań, uplastycznianie i rozwijanie zdolności manualnych. Wszystko to przy „żywej” muzyce z wykorzystaniem bajkowych, pięknych melodii.

początek strony...

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

opublikował: administrator

6.07.2015

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem społeczność naszej szkoły uroczyście obchodzi zakończenie przez absolwentów roku szkolnego. W tym roku wydarzenie, które odbyło się 24 czerwca o godz. 17.00 w Sali Złotej – głównej Sali Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej, uświetnił koncert „Zanim nadejdą wakacje…”

Część muzyczną poprowadził, jak zawsze mistrzowsko, pan Przemysław Bielec. Szanownych gości już na w przestronnym foyer przywitał śpiewająco 35-osobowy chór, którym dyrygowała pani Agata Czekalińska.

Na scenie wystąpił kwartet smyczkowy pod kierownictwem pani Doroty Jasińskiej oraz zespół akordeonowy przygotowany przez pana Zbigniewa Pudło. Zaprezentowali się także absolwenci, którzy reprezentowali szkołę na różnych konkursach, festiwalach krajowych i międzynarodowych: Monika Szałata, uczennica pana Dariusza Podemskiego, zaczarowała gości dźwiękami klarnetu. Ireneusz Lis, z klasy pana Janusza Pszeniczki oraz Aleksandra Duda, uczennica pana Bogdana Górnika, zaprezentowali możliwości akordeonu. Na ksylofonie zagrał Hubert Kaczmarczyk z klasy pana Dariusza Jagiełło, zaś absolwenci: Daria Bilska, przygotowana przez panią Ewę Leśniak oraz Martin Jakub z klasy pana Jerzego Polaka , jako soliści zagrali utwory Aarona Coplanda i Jacquesa Iberta.

Szczególnie miłą chwilą było rozdanie świadectw z wyróżnieniem najlepszym absolwentom Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, które wręczały pani dyrektor Anna Tarnowska i pani wicedyrektor Iwona Radin-Rutkowska. Na scenę poproszono także rodziców wyróżnionych uczniów, którym gratulacje w formie pisemnej złożyły panie dyrektor i kierownicy poszczególnych sekcji muzycznych.

W drugiej części uroczystości zaprezentowali się soliści: Natalia Potaman, Julia Iwanow, Barbara Karbownik oraz Wiktor Komorowski, którym towarzyszyła Orkiestra Tempo do Musica pod batutą Marka Siwki. Orkiestra ta wraz z Art Bandem, pracującym na co dzień pod opieką pana Piotra Okrzyńskiego, brawurowo zagrała utwór Adele Skyfall, co zostało rzetelnie odnotowane na łamach Kuriera Szczecińskiego.

Koncert był także okazją do złożenia serdecznych podziękowań odchodzącemu opiekunowi i dyrygentowi Orkiestra Tempo do Musica panu Markowi Siwce. Zgromadzeni uczniowie i rodzice nagrodzili nauczyciela gromkimi brawami, podkreślono zaangażowanie i sukcesy pana Marka, który potrafił zarazić swoich wychowanków miłością do muzyki.

Uroczystość w Sali Złotej reprezentacyjnego budynku Filharmonii Szczecińskiej zakończyło rozdanie świadectw pozostałym absolwentom. Gratulacje składały obie panie dyrektor oraz kierownicy poszczególnych sekcji: pan Jerzy Polak, pani Anna Strycharczyk oraz pan Zbigniew Pudło.

Po koncercie absolwenci, rodzice, zaproszeni goście i nauczyciele udali się na tradycyjny komers do Hotelu Park, gdzie świętowano i bawiono się znakomicie. Niech wspólne śpiewy, wspomnienia zawiązanych przyjaźni, wysiłku i towarzyszącej mu satysfakcji, zostaną w pamięci każdego absolwenta Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.

:: zapraszamy do galerii...

początek strony...

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2015/2016

opublikował: administrator

3.06.2015

:: zobacz listę podręczników...

początek strony...

NABÓR DO ODDZIAŁU KLASY I na PRAWOBRZEŻU - dotyczy dzieci urodzonych w 2005 roku i młodszych.

opublikował: administrator

4.05.2015

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do klasy I cyklu sześcioletniego, oddziału na Prawobrzeżu, w specjalnościach: gra na fortepianie, gra na gitarze. Wszystkie zajęcia, będące w planie klasy I, tj.: lekcje indywidualne gry na instrumencie oraz rytmika z kształceniem słuchu i zespół będą odbywały się w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana przy ul. Portowej 21 – Szczecin Dąbie – Oddział na Prawobrzeżu. Wnioski o przyjęcie do PSM I st. w Szczecinie są do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie(zastępczy budynek PSM I st.). Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PSM I st. przy ul. Jana Styki 13 do dnia 3 czerwca 2015 r. Wstępne badanie predyspozycji do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w budynku VII LO przy ul. Jana Styki 13. Szczegółowe informacje w sekretariacie PSM tel. 91 4232655

:: wniosek o przyjęcie do Szkoły...

:: harmonogram rekrutacji...

:: regulamin rekrutacji...

:: opis badania przydatności dziecka do Szkoły Muzycznej...

początek strony...

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 - zapraszamy!

opublikował: administrator

12.02.2015

Uwaga!
Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego odbywają się tymczasowo w budynku VII LO przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie.

:: harmonogram rekrutacji...

:: regulamin rekrutacji...

:: wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły...

:: opis badania przydatności dziecka do Szkoły Muzycznej...

początek strony...

Polsko - Francuskie Spotkanie Młodych Muzyków

opublikował: administrator

12.04.2015

Tegoroczny projekt to kontynuacja nawiązanej w 2013 roku współpracy instytucji oświatowych prowadzących działalność także w zakresie kultury, tj.: Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego i Conservatoire Musique, Danse, et Art Dramatique Asnières/ Paris. Polsko-Francuskie Spotkanie Młodych Muzyków to projekt artystyczny z dziedziny kultury rozwijający współpracę polsko-francuską w zakresie muzyki. Jego głównym założeniem jest wzajemne poznawanie kultury narodowej, szerzej pojętej kultury europejskiej i promocja twórczości młodych kompozytorów.

początek strony...

Zagraj ze mną dźwięki bajkami malowane

opublikował: administrator

30.04.2015

W dniu 27 maja 2015r. o godz.17.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie odbędą się Spotkania muzyczne "Zagraj ze mną dźwięki bajkami malowane". Spotkania muzyczne kierowane są do skrzypków klas V, VI cyklu sześcioletniego i klasy IV cyklu czteroletniego PSM I st. w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy

:: regulamin...

początek strony...

Koncert klasy fletu Anny Leszczyńskiej

opublikował: administrator

17.04.2015

W dniu 28 kwietnia 2015r. o godz.18.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego odbył się Koncert klasy fletu Anny Leszczyńskiej.

początek strony...

Koncert w przedszkolu

opublikował: administrator

17.04.2015

W dniu 31 marca 2015r. odbył się koncert promocyjny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.T.Szeligowskiego w przedszkolu nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17. Organizacja i prowadzenie Agnieszka Iżykowska.

:: program koncertu...

początek strony...

VII Regionalny Konkurs Wiolonczelowy "Miniatura"

opublikował: administrator

20.03.2015

W dniu 27 kwietnia 2015 r. w Akademii Sztuki przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie odbył się VII Regionalny Konkurs Wiolonczelowy "Miniatura" dla uczniów szkół muzycznych I st.

:: regulamin i karta zgłoszenia...

:: harmonogram...

początek strony...

Turniej skrzypcowy "Dorota Obijalska kontra muzyka filmowa"

opublikował: administrator

4.03.2015

Dnia 2 marca 2015 r. w Trafostacji Sztuki odbył się Turniej skrzypcowy "Dorota Obijalska kontra muzyka filmowa".W turnieju wzięło udział 48 uczniów z PSM I st. w Szczecinie z Prywatnej Szkoły Muzycznej L. Piwoniego oraz Stowarzyszenia Sztuki TAK!. Koordynatorem turnieju była Agnieszka Iżykowska.Turniej prowadziła Ewa Pukos. Sponsorami turnieju byli: Rada Rodziców przy PSM I st. w Szczecinie, Salon Muzyczny "Fan" Firma Music Dealer z Lublina, Stowarzyszenie " Villa Artis" przy PSM I st. w Szczecinie. Komisja w składzie: Anna Strycharczyk przewodnicząca, Agnieszka Iżykowska, Monika Kościelecka przyznały nagrody.

:: wyniki turnieju...

początek strony...

Muzyczne bajki grajki - edycja czwarta

opublikował: administrator

27.02.2015

W terminie 13.04.2015 - 15.12.2015 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie zaprasza dzieci w wieku 5-11 lat na cykl audycji muzycznych.

Projekt dofinansowany ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

:: bliższe informacje o projekcie...

:: formularz zgłoszeniowy...

początek strony...

Zachodniopomorski Turniej Etiud Fletowych

opublikował: administrator

9.01.2015

W dniu 26 lutego 2015 r.w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie odbył się Zachodniopomorski Turniej Etiud Fletowych szkół muzycznych I stopnia. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 31 osób. Wiele wykonywanych utworów było na bardzo dobrym poziomie.

:: regulamin, karta zgłoszenia...

:: wyniki...

:: zapraszamy do galerii...

początek strony...

Kolędy nadszedł czas!

opublikował: administrator

15.12.2014

W dniu 16 grudnia 2014r. o godz.13.00 w Zespole Szkół nr 4 odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów,chóru oraz orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Szeligowskiego w Szczecinie.

:: program koncertu...

W dniu 18 grudnia 2014r. o godz.10.00 w Przedszkolu nr 20 odbył się Koncert Kolęd uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczecinie z klasy Pani Agnieszki Iżykowskiej. Prowadzenie koncertu i konkursu Agnieszka Iżykowska.

:: program koncertu...

początek strony...

Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty
Szczecin 7 - 10 maja 2015 r.

opublikował: administrator

5.12.2014

W dniach 7 - 10 maja 2015 r. w auli Akademii Sztuki przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie odbył się Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty". Przesłuchania konkursowe odbywały się w dniach 8 - 9 maja 2015 r. - Sala Kameralna Akademii Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2.

:: regulamin konkursu_pl - karta zgłoszenia...

:: regulamin konkursu_de...

:: jurorzy...

:: harmonogram prób...

:: harmonogram przesłuchań_pl...

:: harmonogram przesłuchań_de...

:: sprawozdanie...

początek strony...

Informacje dotyczące remontu generalnego siedziby PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie

opublikował: administrator

2.08.2014

Informujemy, iż od dnia 10 lipca 2014 r. nasza szkoła funkcjonuje w zastępczym, na czas generalnego remontu, budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jana Styki 13.

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i pomogli w przeprowadzce z budynku przy al. Woj. Polskiego 115 do budynku VII LO przy ul. Jana Styki 13. Szczególnie gorąco dziękujemy Panu Bogdanowi Gawrońskiemu za użyczenie samochodu oraz za pomoc w pakowaniu majątku szkolnego. Dziękujemy również Panu Łukaszowi Piątek, Pani Julicie Walles oraz uczennicom Katarzynie Walles i Karinie Paul.

zobacz galerię zdjęć wykonanych podczas przeprowadzki...

W dniu 17 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek podpisali umowę na realizację projektu „Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne”. Szczegóły na temat tego wydarzenia można przeczytać na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kuriera Szczecińskiego oraz innych portali miejskich. Zapraszamy do lektury!

Muzyczna będzie jak nowa

Największa inwestycja oświaty

Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej

Modernizacja Szkoły Muzycnej

Renowacja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

początek strony...

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie cop. 2012