Uwaga!

opublikował: administrator

11.08.2015

Członkowie zespołu ART BAND proszeni są o przyjście w czwartek 27 sierpnia o godzinie 10.00 na próbę całości programu koncertowego, która odbędzie się jeszcze w LO 7 ul. Styki w Szczecinie. W poniedziałek 31 sierpnia, już w siedzibie PSM I st. na al. Wojska Polskiego 115, umawiamy się o godzinie 11.15 (zbiórka), 12.00 - gotowość do koncertu na oficjalnej uroczystości otwarcia naszej szkoły po remoncie. Wszystkie szczegółowe ustalenia zostaną podane do wiadomości w czwartek na próbie.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 1 września 2015 r. w odrestaurowanym budynku przy al. Wojska Polskiego 115 w dwóch terminach: godz. 16:00 klasy I-III cyklu sześcioletniego godz. 17:00 pozostałe klasy.

Dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej PSM I stopnia - ZARZĄDZENIE NR 85/2015

początek strony...

Statut PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie

opublikował: administrator

31.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 75 /2015 Dyrektora PSM I stopnia w Szczecinie z dnia 12.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

początek strony...

Misja PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie

opublikował: administrator

25.08.2012

  • Nasza Szkoła:
  • - kształci i wychowuje w zakresie edukacji artystycznej przyszłych profesjonalnych muzyków oraz świadomych odbiorców sztuki
  • - ucząc w systemie indywidualnej gry na instrumentach promuje wspólne muzykowanie w zespołach i chórze
  • - rozwija osobowość, wrażliwość estetyczną i otwartość społeczną
  • - uczy kreatywności, systematycznej pracy, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole
  • - organizuje warsztaty i spotkania z mistrzami w dziedzinie muzyki
  • - umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami szkół muzycznych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

:: koncepcja pracy szkoły na lata 2012 - 2015...

początek strony...

Nie-Zwykły Plakat!

opublikował: administrator

28.08.2015

Filmy, muzyka, książki, gry i archiwalia – ponad 900 utworów w cyfrowej wersji można znaleźć i pobrać do 11 października w ramach projektu Kultura Na Widoku. Na specjalnie przygotowanych plakatach umieszczonych w bibliotekach, szkołach, domach i centrach kultury w całej Polsce czekają propozycje z legalnych źródeł dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

początek strony...

Nowe instrumentarium Szkoły

opublikował: administrator

10.07.2015

Rewitalizacja budynku PSM I st. w Szczecinie dała nam możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu nowych instrumentów do zmodernizowanej szkoły.

3 sierpnia 2015 roku z prawdziwą przyjemnością szkoła przyjęła pianina i fortepian, które zostały wybrane w salonie fabrycznym Yamaha w Hamburgu. Wniesienie instrumentów na teren odrestaurowanego budynku szkolnego przebiegały pod opieką pani dyrektor PSM I st. Anny Tarnowskiej oraz kierownika sekcji fortepianu i harfy pana Georgiya Polaka.

Nowy fortepian akustyczny (tzw. gabinetowy), 5 pianin klasycznych i 4 pianina elektryczne zaczną w pełni służyć uczniom, pedagogom i wszystkim, którzy będą mieli przyjemność uczestniczyć w ważnych wydarzeniach Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie już od 1 września 2015 roku.

Zakup instrumentów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Rozwój infrastruktury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

:: zapraszamy do galerii...

początek strony...

Praca sekretariatu Szkoły w czasie wakacji

opublikował: administrator

10.07.2015

Uprzejmie informujemy, iż w czasie wakacji sekretariat szkoły nie będzie czynny od 6.07.2015 do 24.07.2015r. W pozostałe dni, tj. od 29 czerwca 2015 do 3 lipca br. oraz od 27 lipca do 28 sierpnia 2015 r. sekretariat pracuje od godz. 8.00 do 16.00

początek strony...

Muzyczne Bajki Grajki dla 600. uczniów szczecińskich szkół

opublikował: administrator

10.07.2015

Z wielkim sukcesem zakończyliśmy wiosenny etap projektu Muzyczne Bajki Grajki, który jest rozszerzeniem oferty PSM I st w Szczecinie i pomyślany został jako cykl audycji muzycznych, z których każda ma swój temat przewodni. Audycje w IV edycji tego projektu skierowane są do starszych dzieci grup przedszkolnych oraz do dzieci klas I-IV szkół podstawowych. Naszym celem jest rozbudzanie dziecięcej wyobraźni, przekazywanie piękna muzyki i kształtowanie wartości estetycznych poprzez dźwięki bajkowych melodii. W zorganizowanych czterech koncertach-audycjach muzycznych udział wzięło siedem placówek przedszkolnych i szkolnych. Ogółem gościliśmy ponad 600 dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Poprosiliśmy o pomoc dziesięciu zawodowych wykonawców (muzyków i konferansjerów). Artyści opowiadali o swoich pasjach i próbowali zaszczepić w dzieciach przekonanie, że przyszłość każdego z nas zależy od nas samych, a ludzie z szerokimi horyzontami łatwiej osiągają sukces. Muzycy dzielili się radościami ze swoich osobistych sukcesów artystycznych, opowiadali młodym słuchaczom zabawne anegdoty. W prosty, przystępny i ciekawy sposób dzieci poznały różnorakie formy muzyczne, elementy dzieła muzycznego oraz instrumenty.

Zaproponowaliśmy zróżnicowane instrumentarium, począwszy od instrumentów dętych blaszanych (trąbki, puzon, waltornia, tuba), instrumenty dęte drewniane (flet), instrumenty smyczkowe i klawiszowe (fortepian, wiolonczela, altówka). Dobór repertuaru został szczególnie przemyślany, by poprzez melodyjną, bajkową muzykę najlepiej zilustrować wiedzę teoretyczną i zainteresować młodego słuchacza.

Chcąc włączyć dzieci do aktywnego uczestnictwa ruchowego w zajęciach, zaproponowaliśmy szereg zabaw kształtujących niezależność ruchową kończyn, wpływających na podzielność uwagi w wykonywaniu różnych zadań lub rozwijających zdolności manualne. Wszystko to przy „żywej” muzyce z wykorzystaniem bajkowych, pięknych melodii.

Wielu uczestników spotkań zainteresowanych było nauką na instrumencie, który najbardziej się podobał. Dzieci prezentowały także swoje umiejętności muzyczne poprzez aktywność ruchową podczas zajęć oraz śpiew. Przewidzieliśmy drobne upominki dla dzieci, by na długo w ich pamięci pozostały miłe wspomnienia. Stanowiły one nagrody za chęć uczestnictwa w konkursach muzycznych i zagadkach. Mamy nadzieję, że poprzez miłe skojarzenia dzieci zainteresują się muzyką na dłużej.

Nasze audycje muzyczne wzbogaciły ofertę edukacyjną placówek przedszkolnych i szkół ogólnokształcących w zakresie kulturowym, muzycznym. Poprzez uczestnictwo w nich dzieci mogły poznawać pasje zawodowe muzyków i ich sylwetki, rozszerzyć znajomość repertuaru od rozrywkowego do klasycznego, słuchać muzyki na żywo. W formach zabawowych poznawały tajniki muzycznej edukacji, przyswajały ważne wiadomości o instrumentach i formach muzycznych, rozróżniały barwy, nastrój linii melodycznej, uczyły się tworzenia akompaniamentu i wiodącej linii melodycznej z wykorzystaniem instrumentarium C. Orffa i dzwonków diatonicznych. Aktywnie uczestniczyły w konkursach i grach muzycznych, mających na celu ugruntowanie usłyszanych wcześniej informacji.

Dzieci biorące udział już w czwartej edycji naszego projektu same podkreślają większe zaangażowanie w artystycznych projektach, chętniej zgłaszają się na konkursy artystyczne w placówkach ogólnokształcących (recytacja , gra instrumentalna, taniec). Wykazują także większe zainteresowanie różnorodnością kompozycji, są aktywne podczas koncertów, zadają dużo właściwych pytań o szczegóły instrumentalne lub muzyczne.

Od października zapraszamy ponownie na spotkania z cyklu Muzyczne Bajki Grajki, tym razem u nas, w odrestaurowanym budynku na alei Wojska Polskiego 115.

Dziękujemy także Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Szczecin, bez którego wsparcia moglibyśmy zrobić o wiele, o wiele mniej.

:: zapraszamy do galerii...

początek strony...

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2015/2016

opublikował: administrator

3.06.2015

:: zobacz listę podręczników...

początek strony...

NABÓR DO ODDZIAŁU KLASY I na PRAWOBRZEŻU - dotyczy dzieci urodzonych w 2005 roku i młodszych.

opublikował: administrator

4.05.2015

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do klasy I cyklu sześcioletniego, oddziału na Prawobrzeżu, w specjalnościach: gra na fortepianie, gra na gitarze. Wszystkie zajęcia, będące w planie klasy I, tj.: lekcje indywidualne gry na instrumencie oraz rytmika z kształceniem słuchu i zespół będą odbywały się w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana przy ul. Portowej 21 – Szczecin Dąbie – Oddział na Prawobrzeżu. Wnioski o przyjęcie do PSM I st. w Szczecinie są do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie(zastępczy budynek PSM I st.). Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PSM I st. przy ul. Jana Styki 13 do dnia 3 czerwca 2015 r. Wstępne badanie predyspozycji do nauki w szkole muzycznej odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w budynku VII LO przy ul. Jana Styki 13. Szczegółowe informacje w sekretariacie PSM tel. 91 4232655

:: wniosek o przyjęcie do Szkoły...

:: harmonogram rekrutacji...

:: regulamin rekrutacji...

:: opis badania przydatności dziecka do Szkoły Muzycznej...

początek strony...

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 - zapraszamy!

opublikował: administrator

12.02.2015

Uwaga!
Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego odbywają się tymczasowo w budynku VII LO przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie.

:: harmonogram rekrutacji...

:: regulamin rekrutacji...

:: wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły...

:: opis badania przydatności dziecka do Szkoły Muzycznej...

początek strony...

Polsko - Francuskie Spotkanie Młodych Muzyków

opublikował: administrator

12.04.2015

Tegoroczny projekt to kontynuacja nawiązanej w 2013 roku współpracy instytucji oświatowych prowadzących działalność także w zakresie kultury, tj.: Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego i Conservatoire Musique, Danse, et Art Dramatique Asnières/ Paris. Polsko-Francuskie Spotkanie Młodych Muzyków to projekt artystyczny z dziedziny kultury rozwijający współpracę polsko-francuską w zakresie muzyki. Jego głównym założeniem jest wzajemne poznawanie kultury narodowej, szerzej pojętej kultury europejskiej i promocja twórczości młodych kompozytorów.

początek strony...

Zagraj ze mną dźwięki bajkami malowane

opublikował: administrator

30.04.2015

W dniu 27 maja 2015r. o godz.17.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie odbędą się Spotkania muzyczne "Zagraj ze mną dźwięki bajkami malowane". Spotkania muzyczne kierowane są do skrzypków klas V, VI cyklu sześcioletniego i klasy IV cyklu czteroletniego PSM I st. w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy

:: regulamin...

początek strony...

Koncert klasy fletu Anny Leszczyńskiej

opublikował: administrator

17.04.2015

W dniu 28 kwietnia 2015r. o godz.18.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego odbył się Koncert klasy fletu Anny Leszczyńskiej.

początek strony...

Koncert w przedszkolu

opublikował: administrator

17.04.2015

W dniu 31 marca 2015r. odbył się koncert promocyjny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.T.Szeligowskiego w przedszkolu nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17. Organizacja i prowadzenie Agnieszka Iżykowska.

:: program koncertu...

początek strony...

VII Regionalny Konkurs Wiolonczelowy "Miniatura"

opublikował: administrator

20.03.2015

W dniu 27 kwietnia 2015 r. w Akademii Sztuki przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie odbył się VII Regionalny Konkurs Wiolonczelowy "Miniatura" dla uczniów szkół muzycznych I st.

:: regulamin i karta zgłoszenia...

:: harmonogram...

początek strony...

Turniej skrzypcowy "Dorota Obijalska kontra muzyka filmowa"

opublikował: administrator

4.03.2015

Dnia 2 marca 2015 r. w Trafostacji Sztuki odbył się Turniej skrzypcowy "Dorota Obijalska kontra muzyka filmowa".W turnieju wzięło udział 48 uczniów z PSM I st. w Szczecinie z Prywatnej Szkoły Muzycznej L. Piwoniego oraz Stowarzyszenia Sztuki TAK!. Koordynatorem turnieju była Agnieszka Iżykowska.Turniej prowadziła Ewa Pukos. Sponsorami turnieju byli: Rada Rodziców przy PSM I st. w Szczecinie, Salon Muzyczny "Fan" Firma Music Dealer z Lublina, Stowarzyszenie " Villa Artis" przy PSM I st. w Szczecinie. Komisja w składzie: Anna Strycharczyk przewodnicząca, Agnieszka Iżykowska, Monika Kościelecka przyznały nagrody.

:: wyniki turnieju...

początek strony...

Muzyczne bajki grajki - edycja czwarta

opublikował: administrator

27.02.2015

W terminie 13.04.2015 - 15.12.2015 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie zaprasza dzieci w wieku 5-11 lat na cykl audycji muzycznych.

Projekt dofinansowany ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

:: bliższe informacje o projekcie...

:: formularz zgłoszeniowy...

początek strony...

Zachodniopomorski Turniej Etiud Fletowych

opublikował: administrator

9.01.2015

W dniu 26 lutego 2015 r.w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie odbył się Zachodniopomorski Turniej Etiud Fletowych szkół muzycznych I stopnia. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 31 osób. Wiele wykonywanych utworów było na bardzo dobrym poziomie.

:: regulamin, karta zgłoszenia...

:: wyniki...

:: zapraszamy do galerii...

początek strony...

Kolędy nadszedł czas!

opublikował: administrator

15.12.2014

W dniu 16 grudnia 2014r. o godz.13.00 w Zespole Szkół nr 4 odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów,chóru oraz orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Szeligowskiego w Szczecinie.

:: program koncertu...

W dniu 18 grudnia 2014r. o godz.10.00 w Przedszkolu nr 20 odbył się Koncert Kolęd uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczecinie z klasy Pani Agnieszki Iżykowskiej. Prowadzenie koncertu i konkursu Agnieszka Iżykowska.

:: program koncertu...

początek strony...

Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty
Szczecin 7 - 10 maja 2015 r.

opublikował: administrator

5.12.2014

W dniach 7 - 10 maja 2015 r. w auli Akademii Sztuki przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie odbył się Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty". Przesłuchania konkursowe odbywały się w dniach 8 - 9 maja 2015 r. - Sala Kameralna Akademii Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2.

:: regulamin konkursu_pl - karta zgłoszenia...

:: regulamin konkursu_de...

:: jurorzy...

:: harmonogram prób...

:: harmonogram przesłuchań_pl...

:: harmonogram przesłuchań_de...

:: sprawozdanie...

początek strony...

Informacje dotyczące remontu generalnego siedziby PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie

opublikował: administrator

2.08.2014

Informujemy, iż od dnia 10 lipca 2014 r. nasza szkoła funkcjonuje w zastępczym, na czas generalnego remontu, budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jana Styki 13.

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i pomogli w przeprowadzce z budynku przy al. Woj. Polskiego 115 do budynku VII LO przy ul. Jana Styki 13. Szczególnie gorąco dziękujemy Panu Bogdanowi Gawrońskiemu za użyczenie samochodu oraz za pomoc w pakowaniu majątku szkolnego. Dziękujemy również Panu Łukaszowi Piątek, Pani Julicie Walles oraz uczennicom Katarzynie Walles i Karinie Paul.

zobacz galerię zdjęć wykonanych podczas przeprowadzki...

W dniu 17 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek podpisali umowę na realizację projektu „Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne”. Szczegóły na temat tego wydarzenia można przeczytać na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kuriera Szczecińskiego oraz innych portali miejskich. Zapraszamy do lektury!

Muzyczna będzie jak nowa

Największa inwestycja oświaty

Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej

Modernizacja Szkoły Muzycnej

Renowacja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

początek strony...

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie cop. 2012